Imprimir
Inglés - Español

sickly ['sɪklɪ]
adjective
comp sicklier, superl sickliest
1 ( person ) enfermizo,-a .( pale ) pálido,-a, paliducho,-a .
2 ( smell, taste ) empalagoso,-a, dulzón,-ona .( smile ) forzado,-a .( colour ) horrible, asqueroso,-a .

© Vox, marca registrada por Larousse Editorial
Imprimir