Imprimir
Inglés - Español

pregnant pronunciación ['pregnənt]
noun
1 ( woman ) embarazada .( animal ) preñada .
   she's six months pregnant está embarazada de seis meses  
adjective
1 ( pause, silence ) muy significativo,-a .
to be pregnant with STH literal use   estar preñado,-a de ALGO  
to get pregnant quedarse embarazada  

© Vox, marca registrada por Larousse Editorial
Imprimir