Imprimir
Lengua española

oscilante pronunciación
adj.  Que oscila o fluctúa.
  SINÓNIMO: fluctuante

© Larousse Editorial, 2016
Imprimir