Diccionarios Gratuitos

Español

Inglés

Francés

Español

Monolingües

Bilingües

Inglés

Monolingües

Bilingües

Francés
Catalán

Monolingües

Bilingües

Gallego
Alemán
Portugués
Italiano
Polaco
Euskera
Diccionario médico
Diccionario Enciclopédico
Lengua inglesa
vicar
noun
1 C of E the minister of a parish.
2 RC Church a bishop's deputy.
[13c: from French vicaire , from Latin vicarius deputy or substitute]
vicarship noun .
© Hodder Education

Palabras más buscadas

Descubre las palabras más buscadas por usuarios como tú

Acceso