Diccionarios Gratuitos

Español

Inglés

Francés

Español

Monolingües

Bilingües

Inglés

Monolingües

Bilingües

Francés
Catalán

Monolingües

Bilingües

Gallego
Alemán
Portugués
Italiano
Polaco
Euskera
Diccionario médico
Diccionario Enciclopédico
Lengua inglesa
unhappy
adjective
1 sad; in low spirits; miserable.
2 bringing sadness; unfortunate an unhappy coincidence .
3 inappropriate; infelicitous an unhappy choice of words .
[14c]
unhappily adverb
1 in an unhappy way; sadly or miserably.
2 unfortunately; regrettably.
3 unsuccessfully.
unhappiness noun .
© Hodder Education

Palabras más buscadas

Descubre las palabras más buscadas por usuarios como tú

Acceso