Diccionarios Gratuitos

Español

Inglés

Francés

Español

Monolingües

Bilingües

Inglés

Monolingües

Bilingües

Francés
Catalán

Monolingües

Bilingües

Gallego
Alemán
Portugués
Italiano
Polaco
Euskera
Diccionario médico
Diccionario Enciclopédico
Lengua inglesa
stallion
noun an uncastrated adult male horse, especially one kept for breeding.
[14c: from French estalon stallion]
© Hodder Education

Palabras más buscadas

Descubre las palabras más buscadas por usuarios como tú

Acceso