Diccionarios Gratuitos

Español

Inglés

Francés

Español

Monolingües

Bilingües

Inglés

Monolingües

Bilingües

Francés
Catalán

Monolingües

Bilingües

Gallego
Alemán
Portugués
Italiano
Polaco
Euskera
Diccionario médico
Diccionario Enciclopédico
Lengua inglesa
checker1
noun
1 someone who checks.
2 N Am someone who operates a checkout at a supermarket.
checker2 see chequer
© Hodder Education

Palabras más buscadas

Descubre las palabras más buscadas por usuarios como tú

Acceso